Företagslarm & Larminstallation

Är ert företag i full fart och affärerna strömmar in? Härligt, glöm inte bort att även skydda er och er verksamhet mot hot och inbrott. Inbrott kan medföra skada på lokaler, stulna inventarier och trauma för personalen. Vi på Stojtec Säkerhetslösningar erbjuder smarta inbrottslarm allt ifrån det lilla systemet med några detektorer till fullt integrerade med passersystem och kameraövervakning.

Full kontroll i appen

Ha full kontroll över ert larm i telefonen. Larma på och av, hantera koder och felmeddelanden direkt i er smartphone eller surfplatta.

Fria väktarutryckningar

Vi erbjuder uppkoppling till flertalet larmcentraler och vaktbolag med fria väktarutryckningar

Brandvarning

Integration med brandvarning och utrymningslarm. Larmar vid brand och rökutveckling för att skydda personal och kunder.

Verifiering med kamera

Larm med kamera för bildverifiering vid inbrott, brand och överfallslarm. Full integration med inbrottslarmet och verifiering till larmcentral

Försäkringskrav

Inget företag är det andra likt. Alla företag i landet säljer olika varor och tjänster. Är verksamma i olika delar av landet och har olika risker och svårigheter i sitt företagande.

Risk för att bli utsatt för hot, inbrott eller skadegörelse är stor och försäkringsbolagen kan ställa olika krav och referera till att ni ska ha ett inbrottslarm som motsvarar en larmklass och ibland tillsammans med en skyddsklass. Larmklasserna sträcker sig ifrån larmklass 1 – 4 där 1 är det enklaste och 4 är det absolut säkraste. Larmklasserna ställer bland annat krav på hur systemets ska utformas med antal larmpunkter och om krav på skalskydd krävs.

Larmklass minimikrav

Samtliga klasser är så kallade minimikrav. Ert försäkringsbolag kanske bara har krav på att ert inbrottslam ska uppfylla larmklass 1. Kraven i klasserna hindrar inte att man får göra inbrottslarmet säkrare än vad kravställd larmklass kräver.

Risken finns att man under en upphandlingsprocess stirrar sig blint på kraven i larmklassen och glömmer bort att skydda sig efter ens egna unika och specifika hot och riskbilder. I till exempel larmklass 1 krävs enbart försåtskydd med minst två detektorer. Detta innebär att ni enbart enligt kravet bara behöver minst två rörelsedetektorer och detta kanske inte är tillräckligt. Till exempel kan det vara klokt att komplettera med glaskrossdetektorer på fönsterna.

Larmklass

Reglerna för inbrottslarm och klasserna beskrivs i SSF:s regelverk SSF 130 Projektering och installation av inbrottslarmanläggning samt i SSF 140 Projektering och installation av inbrottslarm intern radioöverföring.


Larmklass 1


Det lägsta kravet till företag med lågt skyddsvärde där larmklass 1 får med utformat med försåtskydd varav minst två rörelsedetektorer. Larmet i sin helhet får kopplas till och från genom tex kortläsare/passerkort utanför entrédörren.


Larmklass 2


Företag med större värde ska larmklass 2 utföras som skalskydd med glaskrossdetektering och magnetsensorer på dörrar och öppningsbara fönster samt kompletterat med invändigt försåtskydd med rörelsedetektorer. Till och frånkoppling ska ske via separat manöverpanel.


Larmklass 3


Företag med högt skyddsvärde med larmklass 3 ska övervakningen utformas med skalskydd som klass 2 samt volymskydd i samtliga utrymmen i lokalen förutom toaletter, dushutrummen samt fönsterlösa rum mindre än 4m2. Här ställs även större krav på sabotageskydd på larmsensorerna och centralutrustning. Till och frånkoppling ska ske via separat manöverpanel med både personliga bricka och kod.


Larmklass 4


Den högsta klassen där inbrottslarmet ska utföras som klass 3 men med invändigt volymskydd för samtliga utrymmen. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon.

Till våra inbrottslarm PowerSeries Neo och PowerSeries Pro erbjuds connect alarm app.


- Larma av och på hela eller delar av larmet.


- Full hantering av användarkoder och behörighetsnivåer.


- Se larm och verifiering med kameradetektorer.


- Få larm och felmedelande direkt i telefonen


- Upp till 8 larmområden.

Appstyrning NEO